Historiek

Koninklijke Kano Club Lier: van 1955 tot heden.

In het jaar 1955, namelijk op 19 januari werd, onder de leiding van de heer August Geuens (bakker van beroep) Kano Club Lier gesticht. Hij werd de eerste voorzitter en zijn eerste 25 leden verwierf hij via de Lierse week- en reclamebladen. Overal in Lier en omstreken kon men lezen over de geboorte van Kano Club Lier. Het toenmalige stadsbestuur, met als Burgemeester de heer Van Hoof, stelde het buiten gebruik zijnde stedelijk zwembad (in de volksmond : ” Het Zwumkötje ” ) gelegen aan het Spui, ter beschikking.

Uit het verslag van het Belgisch Kanoverbond – Provinciaal Comité Antwerpen op 13 april 1955 vinden we onder het punt allerlei volgende tekst: Kennismaking met 3 afgevaardigden van K.C. Lier onder de leiding van Dhr. Geuens. De besprekingen verlopen gunstig en uit het verslag van het Belgisch Kanoverbond – Provinciaal comité Antwerpen op 15 januari 1956, Onder punt allerlei: Lierse K.C. is door het Centraal comité aangenomen als verbondclub en heeft intussen reeds alle rechten verworven als andere aangesloten clubs, doch dient nog aangenomen te worden door de algemene vergadering B.K.V., aldus Dhr. Holemans

Kano Club Lier heeft als Lierse vereniging ook kunnen rekenen op enkele beroemde Lierse personen. Men is steeds fier geweest dat Louis Zimmer, ontwerper van de beroemde Zimmertoren in de Pallieterstad, erelid was bij de start van Kano Club Lier. Ook Kees Verbruggen (Kees Brug), een toenmalig bekend cabaretier, was eveneens lid in 1959. Hij heeft op dinsdag 27 oktober 1959 in de zaal Renova te Lier een bonte avond gegeven ten voordele van de Kano Club. Dit geld kon goed van pas komen voor het bouwen en verbouwen van de botenloods, het paviljoen en de sport- en feestzaal.

Reeds in 1956 werd er gestart met de bouw van een botenloods. De inhuldiging vond plaats in 1957. Door de enorme aangroei van Kano Club Lier, diende deze loods tot tweemaal toe vergroot te worden : in 1971 en in 1978. De huidige capaciteit bedraagt 200 ligplaatsen.

In het begin van 1961 werd de bouw van het paviljoen aangevat en dit werd nog hetzelfde jaar ingehuldigd door de Burgemeester, de heer Breugelmans.

De stichter-voorzitter August Geuens hield het voor bekeken en werd opgevolgd door Jan Ceulemans en onder zijn dynamische leiding werd in 1966 een aanvang genomen met de bouw van een sport- en feestzaal. Na anderhalf jaar zwoegen werd de zaal op het einde van 1967 in gebruik genomen. Veel was niet genoeg want om het repareren van boten te vergemakkelijken werd er in 1970 een werkhuis aan de accommodatie toegevoegd.

In 1965 werd aan de leden van Kano Club Lier gevraagd mee te spelen als figuranten in de film “Onze-Lieve-Vrouw der Visschen” van Frans Verstreken, Gaston Durnez en productieleider Jef Bruyninckx. Dit was de verfilming van het gelijknamige boek van Felix Timmermans, Liers beroemdste dichter en schrijver aller tijden. De leden van Kano Club Lier vertoefden uren op het water bij gepaste zonne-inval, bij de juiste schemering, enz… voor een beeld van ……………… 2 seconden in deze film.

In 1970 bereikte Kano Club Lier een hoogtepunt. De beker ” De Neubourg ” werd definitief gewonnen en bezit van de club. Deze beker werd uitgereikt aan de toeristische club met het meest gevaren kilometers.

In 1974 wint Kano Club Lier voor de zesde maal de beker René De Neubourg. René besluit zijn beker uit competitie te nemen want, zo zei hij, het wordt te eentonig.

Historiek ” Beker De Neubourg ”

 • 1966 : Cano Club Cockerill
 • 1967 : Cano Club Cockerill
 • 1968 : Kano Club Lier
 • 1969 : Kano Club Lier
 • 1970 : Kano Club Lier
 • 1971 : Kano Club Lier
 • 1972 : Antverpia Kano Club
 • 1973 : Kano Club Lier
 • 1974 : Kano Club Lier

Op 8 juni 1970 werd de Kano Club officieel een vereniging zonder winstgevend doel. De aanvraag verscheen in het Staatsblad van 3 september 1970.

De centrale verwarming werd geplaatst in 1971 en in 1975 kregen wij eindelijk de toelating om waterleiding te leggen. Al de werkzaamheden werden uitgevoerd door eigen, onbezoldigde leden.

Na 18 jaar voorzitterschap van de heer Ceulemans, werd in 1981 Jan Verlinden verkozen tot derde voorzitter van Kano Club Lier. Zijn taak bestond er in de gebouwen te onderhouden en ze te vrijwaren van verkrotting. Na 20 jaar stopte Jan Verlinden en nam Mon Van den heuvel in 2002 het voorzitterschap over en leidde de werking van KCL verder in goede banen. Na 4 jaar hield Mon Van den heuvel het voor bekeken en gaf op 20 januari 2006 totaal onverwacht zijn ontslag. Sinds die 20ste januari 2006 werd Norbert Chovau verkozen tot vijfde voorzitter van de ondertussen Koninklijke Kano Club Lier. Zijn betrachting is een brug te vormen tussen de “oude” generatie, de mensen van het eerste uur, en de jeugd. Men kan dit samenvatten als volgt :

 • Het stichtende bestuur met als voorzitter de heer Gust Geuens.
 • Het opbouwende bestuur onder de leiding van Jan Ceulemans.
 • De mannen van den onderhoud onder het toezicht van Jan Verlinden.
 • Verdere uitbouw van de club naar een open vereniging met Mon Van den heuvel
 • Een brug naar de toekomst onder leiding van Norbert Chovau.

Op het sportieve vlak heeft Kano Club Lier ook niet stilgezeten. Naast al deze jaren van noeste arbeid werd er toch nog de tijd gevonden om te varen. In de beginjaren van KCL werd er wedstrijd en toeristisch varen beoefend. Vlug werd echter ondervonden dat deze twee activiteiten in éénzelfde club niet goed te combineren zijn. Het bestuur heeft toen het besluit genomen zich uitsluitend toe te leggen op het toeristisch-recreatief gebeuren. Achteraf bekeken bleek dit de beste oplossing te zijn. Enkele vaarders bleven in de club de wedstrijdsport beoefenen, wat natuurlijk niet verboden was. Enkelen brachten het zelfs tot Belgisch Kampioen rivierafdaling.

Zo werd op 1 mei 1970 Pierre De Backer Belgisch kampioen kampioen bij de junioren, rivierafdaling in Monchau, en hij deed dit 3 jaar later, in 1973, nog eens over in de categorie senior II.

We mogen zeker het jaar 1983 niet vergeten. Toen werd Petra Van den heuvel op 11 jarige leeftijd Belgisch kampioen rivierafdaling wildwatervaren bij de miniemen dames. Sven en Egwin Van den heuvel haalden een ereplaats bij de miniemen en kadetten afdaling heren, en drie andere leden van de club : Steven Van den heuvel, Wim De Bruyn en Viktor Hofman maakten een goede beurt in de rangschikking. In 1988 was het Sven Van den heuvel die Belgisch kampioen rivier afdaling werd in de categorie jongens aspiranten

Ook 1986 werd een vruchtbaar jaar voor Kano Club Lier. Twee leden van de club waren er in geslaagd zich te selecteren voor het Wereldkampioenschap Junioren wildwater afdaling te Spittal in Oostenrijk, namelijk de 17-jarige Denise Van Dijck (13de plaats) en de 18-jarige Steven Van den heuvel (24ste plaats). Het was de eerste keer dat leden van Kano Club Lier aan een wereldkampioenschap deelnamen.

De meest succesvolle leden op het gebied van het wedstrijdvaren zijn zeker en vast de Lierse gezusters Van Dijck Denise en Ingrid. Als recreant begonnen zijn zij er in geslaagd om respectievelijk 33 en 22 Belgische titels bijeen te varen en we sluiten de rij af met nog een Belgisch Kampioen in het jaar 2000, namelijk Jan Van Tendeloo in de categorie Seniors I.

En het sportieve gaat nog verder, zo kreeg Kano Club Lier in 1978, 1988, 1999 en in 2002 van de Sportraad Lier, de Sporttrofee voor verenigingen.

De sporttrofee voor recreatiesporten-individueel (sportraad Lier) werd in 1986 geschonken aan Leon Gijsbrechts. Hij verkreeg reeds van het Koninklijk Belgisch Kano Verbond een ereteken voor deelname aan 250 nationale en internationale toertochten en heeft ondertussen de kaap van 500 tochten reeds overschreden.

In 1989 ging de bijzondere prijs voor Sportverdienste naar Jan Verlinden. In 2001 ging de prijs voor vrijwilliger in de sport naar Jan Verlinden.

In 1997 gingen nogmaals de sporttrofee voor recreatiesporten-individueel van de sportraad Lier naar Bruno Knabe. In 1999 en 2004 was het de beurt aan Mon Van den heuvel.

In al die jaren zwermde Kano Club Lier uit over Europa, zelfs naar de andere werelddelen.Landen als Nederland en Duitsland werden meermaals bezocht om deel te nemen aan ingerichte tochten. In de verlofperioden werd er zelfs gevaren in Noorwegen, Zweden, Luxemburg, Frankrijk, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Engeland.

Op sportief vlak mogen we zeker de afvaart van de Coloradorivier niet vergeten. Van midden juli tot midden augustus 1988, trokken 8 kano club leden naar Amerika om er met de kajak in de Grand Canyon, de wilde Coloradorivier in de Amerikaanse staat Arizona af te varen. Vanuit Lees Ferry, het laatste punt van de Grand Canyon dat nog met de wagen bereikbaar is, werd er gedurende 2 weken met de kajak een afstand van 365 kilometer overbrugd om uiteindelijk te eindigen in de Diamond Creek. Meer dan 150 zware tot zeer zware stroomversnellingen dienden getrotseerd te worden.

Sinds 1977 wordt Lier Kermis terug uitbundig gevierd. Deze “volkskermis” valt op de eerste zondag na Sacramentsdag. Iedere Lierenaar zet zijn Tits op en kan op zijn eigen manier genieten van het Liers bier Caves en de volkse sfeer op de Grote Markt, de Werf en het Zimmerplein. Ook dan weet de Pallieterstad dat ze weer beroep kan doen op Kano Club Lier.

Tijdens Lier kermis van 2002 hebben we iets speciaals georganiseerd : recordpoging – een ganse week ononderbroken beweging op de Binnen-nete. Drie zaken zijn ondertussen meer dan duidelijk en zeker geslaagd:

 • 168 uren ononderbroken varen op de Binnennete, dwars door Lier, is gelukt.
 • De sponsoring ten voordelen van “De Regenboogschool” liep positief uit de hand. Een geweldig succes _. Het totale bedrag : 7.118,58 € – 287.163 Bef is tijdens hun schoolfeest op zondag 16 juni 2002 overhandigd.
 • Het vooropgestelde aantal kms was voor onze leden op 2500 ( postnummer van Lier ) gezet. Ook deze uitdaging is ver overschreden namelijk: 4.120 kilometer.

In België zullen er weinig of geen stromen, kanalen, rivieren, meren en beken zijn waar Kano Club Lier nog niet heeft gevaren. De toeristische kalender, uitgegeven door het Nederlandstalig Kano Verbond, telt 42 organisaties ingericht door de plaatselijke clubs in België. Kano Club Lier heeft daarbij nog zijn eigen kalender, dit wil zeggen organisaties voor de leden vertrekkende van uit de club of in de onmiddellijke omgeving :
Openingstocht
Wilde vaart
Jeugdtocht
Tweedaagse trektocht met Canadees
Tocht der Armen
Sinksenweekend
Tocht van de voorzitter
Pannenkoekentocht
Kersttocht

Organisatorisch bleef Kano Club Lier ook niet bij de pakken zitten In 1963 organiseerde de club zijn eerste Neterally. Een zoektocht op het water in de onmiddellijke Lierse omgeving.

In 1971 werd voor het eerst de tweedaagse Internationale Pallietertochten ingericht. Door de welwillende medewerking van de directie van het Koninklijk Technisch Atheneum, , konden we beschikken over het terrein van de school, om aldaar een camping uit te bouwen. Helaas is dit de laatste 3 jaar niet meermogelijk wegens de noeste halsstarrigheid van de huidig directeur van het KTA, de Heer Jan Mees.

Al vlug kwamen vaarders uit binnen- en buitenland deelnemen aan deze Pallietertochten. De piek, wat het aantal deelnemers betreft, bereikten wij in 1983 met 408 deelnemers. Het succes van de Pallietertochten heeft Kano Club Lier te danken aan zijn alom tegenwoordigheid op de andere organisaties. Ook bij manifestaties ingericht door stad Lier, de jeugdraad, sportraad of Lier-kermis verleent de club, in de mate van het mogelijke, steeds zijn medewerking

De contacten met de buitenlandse clubs doet de Kano Club geregeld reizen, en andere kanovaarders brengen ook bezoekjes aan de Kano Club en hun Pallieterstad. In 1991 bezocht de Poolse groep uit Chelmno de club en ook Lier. Er verscheen op basis van dit bezoek zelfs een artikel in de Poolse krant.

In 1993 kajakten 17 leden van de Kano Club Lier de Elfstedentocht in Friesland, die bij sterk vriesweer in de winter wordt afgeschaatst, maar uiteraard in de zomer ook kan afgevaren worden. Met die ingesteldheid trokken de 17 leden naar Friesland en het lukte hen ook de 11 steden te doorvaren. In 1999 werd deze kampeertocht nogmaals overgedaan door een 10-tal KCL’ers
Geïnteresseerden in de kano / kajaksport kunnen bij ons terecht.

De officiële openingsuren zijn vrijdagavond van 20.30 u. tot 0.30 u. en zondagnamiddag van 15.30 u. tot 19.30 u. Het is eveneens mogelijk om als lid van de Koninklijke Kano Club Lier een sleutel te bekomen die toegang geeft tot de voordeur, de botenloods, het paviljoen en de douches zodat tijdens de vakantie en verlofdagen om het even wanneer gevaren kan worden.

Ook huren wij elke donderdagavond van 21.15 uur tot 22.30 uur het 25m bad van het stedelijk zwembad “De Waterperels” af. Naast zwemmen kunnen er ook de speciale technieken, zoals het eskimoteren ingeoefend worden. Gebrevetteerde leden zijn aanwezig om de ondersteuning te geven en er liggen 4 kajaks ter beschikking.

Het clubblad ” ’t Kontakt “, verschijnt 4 maal per jaar en verstrekt aldus de aangesloten leden de nodige informatie over de werking van de club.

In de loop van de jaren is Kano Club Lier uitgegroeid tot de grootste toeristische club van België. Zij telt momenteel 280 leden en de botenloods heeft nauwelijks plaats genoeg om de kano’s en kajaks te bergen. De club is eigenaar van 22 boten :
15 éénzitters, 4 tweezitters, 1 canadees en 3 tienzitters met name Pallieter, Zimmer en Kinnebaba. Nieuwe leden die nog niet over eigen vaarmateriaal beschikken, kunnen gratis gebruik maken van dit botenpark.

Alle vaartochten, zowel individueel als in groep, worden zorgvuldig genoteerd in een logboek. Jaarlijks word er een rangschikking opgemaakt en worden er drie bekers en regelmatigheidsvignetten uitgereikt en in 1997 werd dan ook de kaap van de 800.000 (geregistreerde) kilometer overschreden en op zondag 29 september 2002 was het zo dat de 1.000.000ste km is overschreden en nog wel tijdens een afvaart van de Kleine Nete, tussen Retie en Lier. Het was niet direct een cluborganisatie maar alle vaaractiviteiten tellen.

Zoals reeds gemeld neemt vanaf 20/01/2006 Norbert Chovau als opvolger van Mon Van den heuvel de functie van voorzitter waar. Het jaarprogramma weerspiegelt nog steeds wat de oorspronkelijke bedoeling was en is van de Kano Club Lier : op recreatieve wijze bredere horizonten verkennen.

We krijgen ook van her en der bezoek en aanvragen om de sociaal culturele en sportieve sfeer in Lier en zeker in onze club verder uit te bouwen. Verschillende jaren ontvingen wij groepen en scholen in KKCL zonder er een vergoeding voor te vragen. De plas voor de club is dan ook het ideale water om kinderen en jong volwassenen, ja, zelfs kleuters, kennis te laten maken met de kajaksport. Zeker een groot woord van dank gaat uit naar de begeleiders van onze club die deze groepen jaren hebben opgevangen. Het waren jong gepensioneerden of gepensioneerden met een jong hart want deze groepen kwamen natuurlijk midden in de week. Helaas heeft ook de tand des tijd op deze leden invloed gehad. Sinds 2011 zijn we noodgedwongen moeten stoppen met deze begeleidingen.

Ondertussen is Kano Club Lier een begrip geworden in Lier en omstreken qua vaarsport.

Besluit.

In 1955 startte August Geuens met de oprichting van Kano Club te Lier. De eerste leden die hij vond waren niet alleen enthousiaste kanovaarders, maar ook hevige knutselaars. Doorheen de jaren heen is er gebouwd en geknutseld aan de clublokalen, botenloods, enz. opdat de club zou worden wat ze nu is.

Op competitief vlak zijn vooral de jaren ’70 – ’88 heel belangrijk geweest. De club was heel fier op de behaalde resultaten, maar toch bleef zij zelf met het recreatieve beeld voor ogen. Het clublied weerspiegelt duidelijk wat de bedoeling was en is van de club vanaf de oprichting door August Geuens in 1955 tot nu, en vast en zeker ook in de toekomst. Na al die jaren stroomt de geest van Pallieter nog altijd even enthousiast als vroeger door onze aderen. Bij sommigen al sinds 1955 voor “hun” kano club.
LIED VAN KANO CLUB LIER.

K.C.L.
Dat is de kano club van de Pallieters.
K.C.L.
Wij drinken kracht en lentezon met liters.
K.C.L.
Wij houden van die wondere natuur.
Langs de Neet zijn de geuren dikwijls zuur,
maar natuur smaakt puur.
Wij maken tochten langs de Nete
en soms dan varen wij op zee.
De mannen zwoegen in de boten
en de vrouwen coqueteren mee.
En ’s avonds is het zo gezellig
bij pot en pint wordt er gepraat.
De mannen die kaarten
en de vrouwen spreken kwaad.
De zomer maakt ons zo bedrijvig
en ieder voelt zich dan nog jong.
We gaan weer kilometers varen
met de koorts van ’t paddelen op ons tong.
En komen wij van onze tochten
al zingend ’t lied van K.C.L.
Zo laat thuis zegt ’t vrouwtje
’t is weer van rel del del.

(Tekst: Kees Brug) (Muziek: A. Van Ooyen)

Inderdaad, als Lierse vereniging, als club van de Pallieters, is ze zeker gekend. De sociaal- culturele activiteiten zijn daar het levende bewijs van. Lier Kermis, De Week van de Jeugd, enz…. zijn activiteiten waar leden in het verleden, nu en ook in de toekomst aan zullen deelnemen.

Het recreatieve kanovaren heeft de club in het verleden reeds veel plezier en ook vele prijzen bezorgd. Kilometers vaart men graag, doorheen de rustige of wilde, ongerepte natuur, en natuur,….smaakt puur…..

Vanaf 19 januari 2005 dragen we met fierheid de titel : Koninklijke Kano Club Lier