Lidgeld 2020 – verlenging lidmaatschap

Er zijn verschillende tarieven van toepassing voor de lidgelden. Kort gezegd komt het erop neer dat je jezelf als lid van KKCL al dan niet aansluit bij het VKKF (Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw). De keuze van het voorbije jaar is niet definitief. Het bestuur gaat er echter vanuit dat de keuze van het voorbije jaar automatisch de keuze wordt voor het komende jaar. Maar elk jaar kan je veranderen. Dus enkel en alleen als je een wijziging wilt doorvoeren, moet je dit ook aan het bestuur laten weten. Dit kan door een mailtje te sturen naar Simonne, secretaris@kanoclublier.be.

Het bestuur wil met klem benadrukken dat je altijd perfect en evenwaardig verzekerd bent, ongeacht je keuze.

Gelieve het lidgeld te betalen vόόr 14 december 2019.

LIDGELD
  KKCL Incl. VKKF
Volwassenen 35 € 45 €
Jeugdlid vanaf 12 jaar (°2008) (waarvan de ouders lid zijn) 29 € 39 €
Individueel aangesloten jongere vanaf 12 jaar 35 € 45 €
Jeugdlid tot 12 jaar (°2008) 22 € 32 €

LIGPLAATS BOTEN: 15 euro per boot per jaar. Meer info hierover bij Theo De Busschere, tel. 0474 99 52 11.

TAG voor toegang tot de club: waarborg van 25 euro (eenmalig). Meer info hierover bij Simonne Van der Heyden, tel. 0479 29 03 73.

Betalingen dien je te doen op het rekeningnummer van de kano club:

            BE06 0011 7603 0222
            KKCL vzw
            c/o Norbert Chovau
            Berkendal 18
            2560 Kessel

Wil je de overschrijving liever op de vroegere manier, via een roos overschrijvingsformulier op papier doen? Dat kan, er liggen formulieren in de club. Vraag het even aan één van de bestuursleden als je in club bent.