Algemene ledenvergadering – vrijdag 10/1

Op vrijdag 10 januari om 20.30 uur is het algemene ledenvergadering. Dit is een verplichte statutaire jaarvergadering. We blikken dan terug op het voorbije jaar. Daarnaast vindt ook de bestuursverkiezing plaats. Sommige huidige bestuursleden zijn herkiesbaar en daarnaast hopen we ook enkele nieuwe kandidaturen te hebben ontvangen. Opgelet: om stemgerechtigd te zijn dien je je lidgeld van 2020 te hebben betaald.

Heb jij een puntje voor de dagorde?
Alle leden kunnen een agendapunt op de dagorde plaatsen. Dit kan tot uiterlijk 30 dagen voor de datum van algemene ledenvergadering, dus tot 10 december (dit werd zo bepaald in artikel 41 van onze statuten op de bijzondere algemene vergadering van 31/08/2007). Een agendapunt doorgeven doe je via het secretariaat (Simonne): secretaris@kanoclublier.be.

Wil jij jezelf kandidaat stellen voor het bestuur?
TOP! Ook dit dien je uiterlijk 30 dagen voor de vergadering te doen. Dit kan tot 10 december door je kandidatuur door te geven aan het secretariaat (Simonne): secretaris@kanoclublier.be. Dit hoeft geen motivatiebrief van 5 bladzijden zijn, maar mag kort en krachtig .

Verontschuldigingen / volmacht geven
Als je niet op de vergadering aanwezig kan zijn, dan mag je indien je dit wenst jezelf hiervoor verontschuldigen (dan wordt dit aan het begin van de vergadering vermeld). Zou je toch graag je stem uitbrengen tijdens de bestuursverkiezing? Geef dan een volmacht aan een ander lid dat wel aanwezig zal zijn. Dit kan simpelweg door ‘Ik (naam) geef volmacht aan (naam) om te stemmen tijdens de algemene ledenvergadering op 10 januari 2020’ op een briefje te schrijven en te ondertekenen.